Ga door naar hoofdinhoud

The Bop-It micro game is a handheld gaming device produced by Hasbro.

5 Vragen Bekijk alle

How can I turn on my Bop-It Micro?

I don't know how to turn on my Bop-It Micro. Any advice?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Student Question

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

First, choose a game mode by pulling the blue slide. Then to start the game, press the large middle button.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

James Schnabel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 1,284