Ga door naar hoofdinhoud

Released October 2011, it is identified as model number: R80B452.

3 Vragen Bekijk alle

Why wont my battery charge

When I plug in my charger my device doesn't start charging

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Check your charger to make sure that It is properly plugged in, if it is. You may have a faulty battery that will need replacing.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jdchicks zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 90