Ga door naar hoofdinhoud

One of the highest rated weather reading systems in 2016. Tons of features and functions for the meteorologist hobbyist in all of us.

10 Vragen Bekijk alle

Power adapter overheating problem

Why is my power adapter for the display screen overheating?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

Not show the wind speed and temperature

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Unplug the adapter and allow it to cool. If there are still any issues then purchase a new adapter in the following link:

https://www.amazon.com/Super-Power-Suppl...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Henry Lwin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 148