bluetooth wont connect to phone

how do i get the bluetooth to pair with my phone

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe