Ga door naar hoofdinhoud

Alcatel's first smartphone built for the Straight Talk network, identified by model number A851L. Released in October 2013.

34 Vragen Bekijk alle

Why wont my screen work

the top part of my screen works the bottom part doesnt work properly.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Try reconnecting the screen flex cable. It might be loose.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

Whats the screen flex cable look like?

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dominick Williams zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 352