Ga door naar hoofdinhoud

The GoPro Hero5 Black is an HD waterproof action camera released by GoPro in October of 2016. The 4k resolution video camera has voice control, a touch screen display, and built in WiFi.

85 Vragen Bekijk alle

Why wont my GoPro Hero5 turn on?

When I hold the power button, the GoPro refuses to turn on. The LCD screen is black and I cannot use the GoPro in any way.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
1 Opmerking

Mine does not turn on (w/out battery) and charge. What could be the faulty. Any advice?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Your GoPro Hero5 Black may not be turning on for a number of reasons. Some reasons could be that your SD card is faulty, the battery is dead or damaged, or the battery housing could be faulty.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Christopher Adams zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 33

Altijd: 4,143