Ga door naar hoofdinhoud

AYL SoundFit is a portable outdoor and shower bluetooth speaker that plays music and receives phone calls.

7 Vragen Bekijk alle

What does a flashing green light mean

What does a flashing green light and a beeping sound mm Ean

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

this means low battery.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Why doesn’t my right ear bud work

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

cynthiacrowe63 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 3

Afgelopen 7 dagen: 14

Afgelopen 30 dagen: 89

Altijd: 8,537