Ga door naar hoofdinhoud

Third generation of iPad, featuring 4G capabilities, released on March 16, 2012. Model number A1430. Repairs require heat and careful prying.

117 Vragen Bekijk alle

Ipad switch off while battery is full

My ipad turns off but battery fully charged

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

How old is it? Does it shut off while not being used, being used or both?

Usually if your iPad is shutting down before the battery is discharged 100%, the battery would need to be replaced.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ahmad zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 20