Ga door naar hoofdinhoud

Model number MFC270EN was released in 2012 and uses Android 4.0.

3 Vragen Bekijk alle

Why won't my headphone jack work?

I've tried getting new headphones and it still does not work.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Assuming you are using functional headphone. First try turning the device off then back on, if this fails, try checking the volume settings on the device. A factory reset may be your best option before taking the device apart.

If you do take the device apart and are looking for the fault. The headphone jack itself could be damaged internally from use, or the connections from the jack to the motherboard could be faulty or damaged.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Matthew Main zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 19

Altijd: 130