Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy J1, released January 2015, model number SM-J100VPP/SM-J100H.

107 Vragen Bekijk alle

wifi problem not on

wifi and bluetooth not turned on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

1 Opmerking:

Is it that when you try to turn them on they automatically turn off or do they not turn on at all?

Sometimes this is a software issue and sometimes this is a hardware issue where the Wi-Fi chip IC has gone bad (on logic board / main board of phone).

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

WiFi not on

Plies open wife

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

abderrahim zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 4,030