Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Released February 2015. Model numbers XT1527, XT1514, XT1523, and XT1506.

52 Vragen Bekijk alle

Getting my stored info ex. Usernames and passwords switch to phone

I bought a new Moto E because my speaker and head jack was messed up on my other one. I want to turn on my new phone but I wanted to know how to transfer passwords and usernames and contacts to new phone. Any help would be appreciated

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

http://www.guidingtech.com/28834/transfe...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Matt Bertagnolli zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 139