Ga door naar hoofdinhoud

Released in October of 2014. This model, SM-G530H/DV Samsung Galaxy Grand Prime, comes in a White, Gray, or Gold casing.

149 Vragen Bekijk alle

Camera fail to open

I can't get to use my camera it is annoying every time I go to use it , it all say camera fail

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4

1 Opmerking:

I can't get to use my camera it is annoying every time I go to use it , it all say camera fail

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Camera failed problem

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

christel mitchell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 486