Ga door naar hoofdinhoud

An android smartphone released by BLU Products in December 2013.

41 Vragen Bekijk alle

Why my screen is acting like this

I sat on my my BLU phone and when i turned it on a white screen with black dot come on to what does this mean and how can i get it off and is the phone broke please say no

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Probably broke, can you see any images. Please reply

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

miggaila zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 105