Ga door naar hoofdinhoud

Released September 16, 2016. Model 1660, 1778 Available as GSM or CDMA / 32, 128 or 256 GB / Rose gold, gold, silver, black, and jet black.

2043 Vragen Bekijk alle

Model A1778 and A1784 modems INTEL!?

Good afternoon, could you make out a new iPhone model 7/7 plus ,Model A1778

And Model A1784, because there are rumors that their modems from intel? !!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It's not a rumor. Google chipworks.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

Commentaar:

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Stiv Vert zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 240