Ga door naar hoofdinhoud

Repair information for a variety of airsoft guns.

19 Vragen Bekijk alle

My stinger p311 is getting harder to reload

My p311 stinger Crossman is getting harder to reload it was working fine and suddenly got hard to reload

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

You may want to try taking the slide off, checking that no parts have broken or BB's have gotten wedged somewhere inside it. While apart, clean and oil it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

my stinger just stopped working. it wont $!^& fully.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ahmed zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 355