Ga door naar hoofdinhoud

Model A1288 / 8, 16, or 32 GB capacity

587 Vragen Bekijk alle

locked up

screen locked up

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3

Commentaar:

the apps are locked, wife doesn't know what she drew? How can I open the apps?

door

The app lock came back on can I eliminate it?

door

Een opmerking toevoegen

3 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Hold down the sleep/wake button and the home button together for around 12 seconds. This should reset it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Een opmerking toevoegen

Does it still connect to your computer? If so, restore the settings on it. If not, let the battery drain completely and then connect it to your computer.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

How do i jailbreak past the apple id

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

sam zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 1,640