Ga door naar hoofdinhoud

Model A1238 / 80, 120, or 160 GB hard drive / black or silver metal front

977 Vragen Bekijk alle

How do I unfreeze my iPod classic

how do i unfreeze my ipod classic 30GB 3yrs. old

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

press menu and the middle button for a few seconds ipod will restart.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

joy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,837