Ga door naar hoofdinhoud

The fourth Google Nexus smartphone, released November 13, 2012.

75 Vragen Bekijk alle

Wich torx driver should I use to remove the back cover?

I want to buy the torx screwdriver for opening the back cover of the nexus 4 phone but visiting the ifixit shop I saw that there are several models of mini torx screwdrivers, can somebody tell me wich is the correct one?, thank you

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The guide states that it is a T5:

Nexus 4 Back Cover Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

turmoiler zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 36