My unit doest open. stuck up on samsung logo..

i did hard reset but didnt work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe