Ga door naar hoofdinhoud

An external optical drive by Apple, essentially a rebranding of the MacBook Air SuperDrive.

35 Vragen Bekijk alle

Why will my usb superdrive not work?

My new usb superdrive will not work with my macbook pro. Will you help me, please.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
1 Opmerking

Could you please give us more information, such as the year of your macbook and manufacture date of the superdrive? Older external drives don't work on some of the newer machines.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

This drive will not work with Macs that shipped with an internal optical drive.

But here's the work around:

http://www.hardturm.ch/luz/2011/10/how-t...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

vickiejgrant zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 24

Altijd: 3,546