Ga door naar hoofdinhoud

A personal computer that resides in one location with its core components inside a case separate to third-party peripherals required for operation, such as a mouse, keyboard, and monitor.

542 Vragen Bekijk alle

What is Windows security?

What is windows security?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
1 Opmerking

Windows security is a useless piece of crappy bloatware. Typical Microsoft.

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Windows security is a free* product you can download to help defend computers running Windows Vista and Windows 7 against viruses, spyware, and other malicious software. Note: In Windows 8, Windows Defender replaces Microsoft Security Essentials ...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Download link of that :-

https://support.microsoft.com/en-gb/help...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

hafid shehabubakr zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 843