Ga door naar hoofdinhoud

A printer, scanner, copier and fax all-in-one device, manufactured in 2004.

6 Vragen Bekijk alle

Replacement power cord for printer

What is the exact model power cord needed for the HP PSC 2355. Bought it used and we did not get one with it

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Actually power adapter 0950-4491

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Judy Jacobson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 375