Ga door naar hoofdinhoud

Daisy Model 10 Carbine 400 shot BB repeating air rifle. Maximum velocity: 350 FPS. Maximum shooting distance: 195 yards. Lever cocking action. .177 cal. BBs. Part No. 300664-000

5 Vragen Bekijk alle

My bb gun will not shoot the bb out

hi my modle 10 i loaded bb in and cocked it but it wont shoot the bbs out can you help me

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Onde Eu acho pra comprar

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Check the firing mechanism. Here's how: Daisy Model 10 Carbine Firing Mechanism Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

steve gochinas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 15

Afgelopen 30 dagen: 70

Altijd: 13,447