Ga door naar hoofdinhoud

The Kodak ESP 3 is an all-in-one photo color inkjet printer.

36 Vragen Bekijk alle

paper keeps pulling to the right and jamming.

i have felt the rollars & they seem to be rotating fine

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

It is most likely to be some sort of obstruction. Check the paper path for foreign objects or paper scraps.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ollieboybray12 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 144