Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for the 5th generation Honda Civic, first released in late 1991.

52 Vragen Bekijk alle

I am trying to locate the horn wires on 95 civic

The horn was removed from my 95 honda civic. I am trying to locate the wiring for it as well as the mounting location.

I have searched for free repair guide with no success.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The horn is located behind the front bumper. If you remove the front bumper you will see the mounting spots for It. It is held by 2 10mm socket bolts, and there is one horn for each side.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Andrew zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 3,146