Ga door naar hoofdinhoud

Designed to provide professional results in a compact package, the J1 comes in a variety of colors and lens attachments.

23 Vragen Bekijk alle

camera will not turn on

Battery is charged but camera will not turn on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Clean the battery terminals and check whether J1 starting as usual

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

donna sloan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 340