Ga door naar hoofdinhoud

Identified by model number P774A-GR.

10 Vragen Bekijk alle

Why wont the tablet work

I turn it on the click and play screen comes on but then it won't let me do anything else

why doesn't it go to the kid or adult screen?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

launcher has stopped working

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Cheryl Brode zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 196