Restarting on Logo G610

hi friends!

i have a g610 that restarting on logo again & again!

please help me for this problem...

thank you...

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe