Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and service information for Kenmore Dishwashers

17 Vragen Bekijk alle

small hole in the back of dishwasher

Can a small hole in the back of my dishwasher that is causing it to leak be fixed successfully?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I'd use a two part epoxy putty Like this:

http://www.loctiteproducts.com/p/epxy_pu...

Lightly sand the hole inside and out to create a mechanical bond also.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

djnana59 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 1,647