Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Wél internetverbinding maar géén dataverkeer

Op 30/07/16 heb ik een Lenovo A10-30 tablet gekocht.

Installatie en het opladen van de batterij ging uitstekend. Ook ben ik erg tevreden over het bedieningsgemak.

Maar als ik wil internetten geeft de tablet wél aan dat er internetverbinding is maar Google Chrome geeft aan dat er géén internetverbinding is en zodoende krijg ik geen data binnen.

Bij instellingen>>>WLAN wordt aangegeven dat de status "verbonden" is.

Ga ik onder Draadloos en netwerken kijken bij "Meer", dan zie onder "Thethering en draagbare hotspot USB-tethering vaag genoteerd staan, terwijl Bluetooth Thethering wél dikgedrukt staat.

Wat doe ik niet goed?

Hartelijk dank voor uw antwoord,

met vriendelijke groet

Paul

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Google translation

Indeed but no Internet data traffic

On 7/30/16, I bought a Lenovo tablet A10-30.

Installing and charging the battery was excellent. I am also very satisfied with the ease of operation.

But if I want to give Internet Tablet indeed that there is Internet access, but Google Chrome indicates that there is no Internet and so I get no data inside.

For institutions >>> WLAN indicates that the status "connected".

I'm going to look under Wireless & Networks at "More", then see "Thethering portable hotspot and USB tethering are vague listed, while Bluetooth Thethering indeed bold state.

What am I doing wrong?

Thank you very much for your response,

Kind regards

paul

@flyingdutchman

door

Voeg een opmerking toe

De essentiële toolkit

De meest behulpzame tools in onze meest compacte kit.

Koop nu

De essentiële toolkit

De meest behulpzame tools in onze meest compacte kit.

Koop nu

1 Antwoord

Kijk de datum even na, indien deze foutief staat, aanpassen.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Paul zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 46