Why is iPod nano 3g flashing and beep without LCD screen

why is ipod nano 3g flashing and beep without LCD screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe