Ga door naar hoofdinhoud

Model A1288 / 8, 16, or 32 GB capacity

588 Vragen Bekijk alle

I can hear just on one ear

i tried it with some headphones all working but i can hear just on the right ear the other side just dont work=how can i fix it?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

replace headphone jack

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

on Bose QC25 The right side isn’t working, i did replace the wire, any tip?

Thank you

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

yuval zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 788