Trying to find a replacement screen.

Is there anywhere I can get a replacement screen for this thing?

Water damaged screen+touch panel needs replacing.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe