Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly guides for desktops manufactured by Acer.

70 Vragen Bekijk alle

I cannt hear audio

here is showing your "your audio jack is just plugged " or "your audio jack is just unplugged " but i can not hear audio

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
1 Opmerking

Can you hear sounds from the internal speakers(if applicable)?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

This may sound simple, but are you plugging them into the right audio jack? speakers are typically the green one.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

shrey125shah zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 249