How replace samsung digital camera wb2200f zoom unit?

Hi,zoom unit is scratched. Tell me please way to replace wb2200f zoom unit. Thanks.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe