troubledhoot radio and navigation screen going off

Radio / navigation screen went out when plugged n USB into cig lightet

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe