Ga door naar hoofdinhoud

Model M6497 or A1005 / 500, 600, 700, 800, or 900 MHz G3 processor

113 Vragen Bekijk alle

Replacement Power Supply needed

I have an older Apple iBook model M6497. The end of the power supply that connects to the laptop is broken. Are there replacements available that will work with this older machine?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

There are a few replacement solutions in the store. Here's the link.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

+ works for me

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Karen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,123