The plug in to charge it is broken

Plug for charging is messed up won't charge

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3

1 Opmerking:

The plug on the headphones or you plug in to charge it is broken how do I fix it

door

Voeg een opmerking toe