Ga door naar hoofdinhoud

The eMac was an all-in-one G4-based Mac designed for the education market and released in April 2002. It was the last Mac to use a CRT display and was sold at a low price to schools and other institutions.

47 Vragen Bekijk alle

Time/Date will not change from the year 1965

Why doe my Date /Time stay on 1965?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

Is your cmos battery good?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here's the guide for replacing your 3,5 volt 1/2 AA battery: eMac PRAM Battery Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

dansartdesigns zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 159