IR Receiver identification pin

I need to know what each connection corresponds InfraRed TSOP 85238

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe