Ga door naar hoofdinhoud

The Keystone KSTAD70A 70-pint Dehumidifier removes up to 70 pints of humidity from the air per day.

12 Vragen Bekijk alle

What does Code P2 mean?

What does Code P2 mean?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

P2 – Bucket is full. Empty the water bucket and reinstall it.

Here's how to do it:

https://edgestar.zendesk.com/hc/en-us/ar...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

Its brand new and says p2.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Scott Searle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 5

Afgelopen 7 dagen: 18

Afgelopen 30 dagen: 56

Altijd: 4,175