Ga door naar hoofdinhoud

The Chevrolet Cruze is a compact car made by the Chevrolet division of General Motors. The Cruze was first released in 2008 with a front-engine, front-wheel-drive layout.

34 Vragen Bekijk alle

voltage meater readings when driving down the road

what should the voltage meter read in my 2011 chevy cruze when driving down the road

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Meter on the dash column will read anywhere between 12 and 15 volts.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

teresa zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 249