Main Screen does not come up correctly

When I turn it on the main screen does not come up. Nothing functions like before.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe