Ga door naar hoofdinhoud

A tasty fruit, orange in color. Not to be mistaken for an Apple. Repair is impossible, as getting into the device ruins it forever.

7 Vragen Bekijk alle

frozen device crashed on hard boot

my orange was frozen, so i booted it. the device crashed and now appears to be broken and i have a fragrant residue on the boots that i used

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Some things just can't be repaired like Humpty Dumpty. What I would do is sweep up the pieces, put them in your disposal, run it and enjoy the smell and the cleaning effect of the orange on the disposal.

Was dit antwoord nuttig?

Score 4
Voeg een opmerking toe

Best question ever! :D lol

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

evan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 61