Plantronics cs50 Not Charging

Base stand has the amber light blinking, but no green light (charge) after 24 hours

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe