Ga door naar hoofdinhoud

The iVIEW-754TPC has a 7 inch display touchscreen and runs Android 4.0. Some repairs require soldering and careful prying. Released in 2012.

12 Vragen Bekijk alle

Stuck in android logo

Hi. Please help me. My iview tablet is stuck in android logo. I already tried wiping the factory/date reset but unfortunately, the volume button won't work. Please do help me.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Google for the stock firmware and flash it with fastboot

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Rica Lopez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 427