battery wont charge on samsung hmx_w300

green light flashing rapidly

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe