Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for phones manufactured by Lenovo.

239 Vragen Bekijk alle

Network problem: no signal

After I flashed custom ROM in lenevo s850, I lost my Serial number and imei and I recovered my original imei but still there is no signal and serial number.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

lenovo a2020a40 no service after flashing

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Nitesh Khatiwada zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 24

Altijd: 1,896