Ga door naar hoofdinhoud

Model A1225 / Early 2009 / 2.66, 2.93, or 3.06 GHz Core 2 Duo processor

164 Vragen Bekijk alle

How do I format my NEW WD HDD for my iMac?

How do I format my new 1.5TB WD HDD so my iMac see's it?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

If you've already installed the new hard drive, start up from your system installation disk by inserting the disk and restarting holding down the "C" key. Go to the second screen pull down menu to Utilities -> Disk Utility. Now format the drive. Next quit disk utility and continue with the system installation.

Was dit antwoord nuttig?

Score 7

1 Opmerking:

That should work +

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

David A Olsen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 5,580