Ga door naar hoofdinhoud

Why my phone not starting

my phone is not yet starting it is stucked on boot image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

i have opened this could you tell about logic board diagnostic kit?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jayanth injety zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 507